انتخاب رشته آزمون دستیاری آغاز شد/ امکان ویرایش مدارک سهمیه ها

[ad_1]


داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند، می توانند با مشاهده کارنامه علمی تا سه شنبه ۶ تیرماه نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

[ad_2]

لینک منبع